European Girls' Mathematical Olympiad 2020

in Nederland

Wat is de European Girls' Mathematical Olympiad?

De European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO) is in 2012 opgericht door het Verenigd Koninkrijk. Het doel van de EGMO is om deelname van meisjes aan wiskundewedstrijden meer te stimuleren. Meisjes worden hierdoor uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en uiteindelijk is de hoop dat daarmee het aandeel meisjes bij de International Mathematical Olympiad vergroot wordt.

De EGMO vindt in 2020 voor het eerst in Nederland plaats. Naar verwachting doen er zo'n veertig Europese landen mee en nog een flink aantal gastlanden van buiten Europa, elk met een team bestaande uit vier meisjes. Het evenement duurt zeven dagen. Naast twee wedstrijddagen met steeds drie opgaven in vierenhalf uur tijd is er ruimte voor diverse activiteiten waarin de deelnemers elkaar en Nederland kunnen leren kennen. Er is een openingsceremonie en een sluitingsceremonie en er zijn enkele excursies.

Comité van Aanbeveling

  • prof.dr. Barbara Baarsma, hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank, kroonlid Sociaal-Economische Raad
  • prof.dr.ir.drs. Hester Bijl, vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden, hoogleraar numerieke wiskunde
  • Marja van Bijsterveldt, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, burgemeester van Delft
  • drs. Cocky Booij, directeur VHTO, landelijke expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
  • prof.dr. José van Dijck, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  • prof.dr. Robbert Dijkgraaf, directeur Institute for Advanced Study in Princeton, oud-president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  • drs. Laura van Geest, directeur Centraal Planbureau, kroonlid Sociaal-Economische Raad
  • prof.dr. Jacqueline Meulman, hoogleraar Statistiek aan de Universiteit Leiden, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  • prof.dr. Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, lid Eerste Kamer, oud-voorzitter Sociaal-Economische Raad
  • prof.dr.ir. Ionica Smeets, hoogleraar Science Communication aan de Universiteit Leiden, voormalig wiskundemeisje, wetenschapsjournalist